AVÍS LEGAL

A l’efecte de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, s’informa l’usuari que el titular del website és ELABORACIÓN DE PIZZAS AL HORNO DE PIEDRA, SL amb domicili social C/ Verneda 32 (Pol. Ind. Ca Patalina) 08380 Malgrat de Mar (Barcelona) Tel: +34 937 653 850 , amb NIF núm. B6246532 i amb adreça: https://pizzaartesana.com/

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol element inclòs en el website (incloent-se a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el “website/look and feel”, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis fonts de les pàgines web) pertanyen a ELABORACIÓ DE PIZZES Al FORN DE PEDRA, SL, i/o a tercers que li hagin cedit els seus drets.

Propietat Intel·lectual i Industrial:

D’acord amb l’anterior, s’entendrà com a lloc web/website totes aquelles creacions incorporades i expressades per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o magatzematge temporal, ja sigui íntegrament o parcialment, dels continguts i/o dels elements inclosos en el lloc web/website o en les pàgines que el conformen exclusivament per al seu ús personal i no lucratiu per a l’usuari. En cap cas, l’accés al lloc web/website implica cap mena de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels anteriorment citats drets per part dels seus titulars, excepte que s’hagi establert expressament el contrari.

Les presents condicions generals d’ús del lloc web/website no atorguen als usuaris cap altre dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web/ website i/o dels continguts diferents als expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia autorització atorgada expressament per ELABORACIÓN DE PIZZAS AL HORNO DE PIEDRA, SL o el tercer titular dels drets afectats. Per a qualsevol ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.